Cilvēka dzīve paiet telpā. Telpa ir daudzpusīga un daudzfunkcionāla izbūve. Pats jēdziens "telpa" nes sevī universālo potenciālu - tā var būt dzīvojamā telpa, privātā, intīmā, bet var būt publiskā, atvērtā un globālā.

TID stamp

TelpasID - tā ir idejas un dizaina telpa

TelpasID - tā ir platforma vēlmju un tieksmju realizēšanai interjera dizainā

TelpasID - tā ir telpas, kur notiek dzīve, identifikācija

 

 

TelpasID