Self-identity mirror labyrinth

 

 

 

Pieaugušā un bērna apvienotie silueti

Ģimenes un atbalsta simbols

 

Self-identity